تبلیغات
مؤذن - آیا می دانید که ...

مؤذن
 
امام خامنه ای : اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است ...

آیا میدانید....

Books
آیا میدانید 
اگر در حال حمل قرآن باشید شیطان دچار درد شدید در سر میشود؟
باز کردن قرآن شیطان را تجزیه میکند؟ 
و با خواندن قرآن به حالت غش فرو میرود؟
و خواندن قرآن باعث در اغما رفتنش میشود؟
نوشته شده در تاریخ شنبه 13 اردیبهشت 1393 توسط مؤذنه ...